Finansiellt stöd från näringslivet i Finland

Fortaxpay har fått finansiellt stöd för nästa fas av projektet från Business Finland. Vi utvecklar en AI-baserad lösning för att automatisera tulldeklarationsprocessen och vårt mål är att göra denna process snabbare och enklare att hantera för alla deltagare.

I Tempo-projektet ingår ständig kommunikation mellan Business Finland och finska tullexperter. Vi vidareutvecklar systemet och genomför internationaliseringsfasen enligt plan.

Slutresultatet av projektet är att möjliggöra utvecklingen av en lösning för pilotfasen.

Finansiellt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden

Fortaxpay har fått ekonomiskt stöd för projektet från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Vi samarbetar också med centren för ekonomisk utveckling, transport och miljö i Finland. (ELY-centraler). Vi kommer att använda det stöd vi får för att vidareutveckla systemet och genomföra internationaliseringsfasen som planerat.

FTP ger konsumenter och små och medelstora företag det enklaste och snabbaste sättet att slutföra e-handelsköp samt tulldeklaration. För myndigheter är FTP en lösning som minskar lagringskostnaderna och påskyndar den framgångsrika hanteringen av inkommande gods. Applikationen gör det möjligt för konsumenter att betala all tull, skatt och andra obligatoriska myndighetsavgifter i en applikation, samt att reglera och göra betalningar till olika parter.

Dessutom kan ForTaxPay-appen användas för att organisera transport och spårning av inköp för konsumenter. Ansökan innehåller också ett kortfristigt lånealternativ för att täcka de uppkomna kostnaderna. Slutresultatet av projektet är att möjliggöra utvecklingen av en lösning för MVP-fasen.

FORTAXPAY FINLAND OY

ForTaxPay Finland Oy är ett IT-företag som utvecklar mobila lösningar och applikationer för företag och privatpersoner.

Huvudkontoret ligger i Helsingfors, men vår personal och våra programmerare har delats upp runt om i EU. Vi har utvecklat mobilapplikationer i 10 år för olika användningsbehov.

Vi fokuserar för närvarande på att utveckla och producera en automatiserad mobil lösning för att slutföra e-handelsköpsprocessen

NY FÖRORDNING OCH FTP-APP

Sedan 2019 har en förordning från Europeiska kommissionen krävt att alla EU-länder ska anta nya tull- och beskattningspraxis senast 2023.

Denna förändring är betydande jämfört med tidigare, eftersom det nu krävs uttag av mervärdesskatt för alla inköp under 22 euro, betalning av tullavgifter för inköp över 150 euro och inlämnande av en tulldeklaration. Dessa förändringar kommer att öka bördan för de nationella tull- och skattemyndigheterna.

VÅRT UPPDRAG OCH MÅL

Är att vara först på marknaden och den lösning som föredras av alla EU-länder. När vi talar om tekniktrender har vi sett ett tydligt behov av en intelligent APP som kommer att påskynda köpprocessen, särskilt i EU-området.

Vårt mål är också att vara en föregångare när det gäller att införa artificiell intelligens i köpprocessen, vilket kommer att leda till att alla parter får ett säkrare, snabbare och enklare sätt att genomföra onlineköp runt om i världen.